PSP DS PS3などのチートコードを紹介して行きます
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
PSP 機動戦士ガンダム ギレンの野望アクシズの脅威 CWCheat改造コード チートコード

ゲームID/タイトル
_S ULJS-00131
_G Giren no Yabou

(M)
554C4A53 00131800
コードフリークのコードは「_C0」「_L」「0x」を除いたもの。

ジオンサイド 資金 MAX
_C0 kane
_L 0x21121F90 0x0098967F

ジオンサイド 資源 MAX
_C0 shigen
_L 0x21121F94 0x0098967F

ターン指定
_C0 GEN TURN
_L 0x11121F6A 0x00000xxx

基礎技術/MS技術/MA技術 Lv30
_C0 basic tech Lv30
_L 0x01121F72 0x0000001E
_C0 MS tech Lv30
_L 0x01121F73 0x0000001E
_C0 MA tech Lv30
_L 0x01121F74 0x0000001E

各拠点における生産
_C0 Seisan Jaburo
_L 0x8112DD96 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Torinton
_L 0x8112DDC6 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Madorasu
_L 0x8112DDF6 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Berufaust
_L 0x8112DE26 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Runa2
_L 0x8112DE56 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000

生産可能ユニット全開
_C0 Production unit all
_L 0x411378EC 0x007B0001
_L 0x01010101 0x00000000
_L 0x11137AD8 0x00000101
_L 0x00137ADA 0x00000001

全開発プラン提案
_C0 ALL dev. pro.
_L 0x811371BA 0x01330002
_L 0x00000002 0x00000000
※ONのままだと開発できない

全キャラクターのEXP 999
_C0 ALL PILOT EXP
_L 0x811288A8 0x0107001B
_L 0x100003E7 0x00000000
※適用後セーブしてロードするとランクがSになる

全パイロット配属
_C0 ALL PILOT
_L 0x8112888A 0x0107001B
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 ALL PILOT MIHAIZOKU
_L 0x8112888B 0x0107001B
_L 0x10000000 0x00000000

全ユニットの消費0
_L 0x8015C791 0x01F40050
_L 0x00000000 0x00000000

全ユニットの編隊数5
_L 0x8015C790 0x01F40050
_L 0x00000005 0x00000000

全ユニットの索敵4
_L 0x8015C78E 0x01F40050
_L 0x00000004 0x00000000

敵常時ガス欠
_C0 Enemy1 Deku
_L 0x81124132 0x00C80015
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 Enemy2 Deku
_L 0x81126202 0x00C80015
_L 0x10000000 0x00000000

全機開発
_C0 ALL_kaihatu_1
_L 0x811371BA 0x01330002
_L 0x00000005 0x00000000
_L 0x811371BB 0x01330002
_L 0x00000001 0x00000000

全パイロット全パラメータ 20
_C0 All pilot's all parameters 20
_L 0x81128892 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128893 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128894 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128895 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128896 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128897 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000

自軍 疲労0/資金100/物資500
_C0 Jigun Hirou0
_L 0x8112205C 0x00C80015
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 Jigun Siki100
_L 0x8112205D 0x00C80015
_L 0x10000064 0x00000000
_C0 Jigun Busshi500
_L 0x81122062 0x00C80015
_L 0x100001F4 0x00000000

全ユニット移動ALL
_L 0x8015C7AA 0x01EF0028
_L 0x1000FFFF 0x00000000

全ユニット適正ALL
_L 0x8015C7AC 0x01EF0028
_L 0x1000FFFF 0x00000000

戦略ターン
_C0 GEN TURN
_L 0x11121F6A 0x00000xxx
戦術ターン
_C0 Senjutsu Genzai TURN
_L 0x01121F6C 0x00000002

基礎技術Lv30
_C0 Kiso Gijutsu
_L 0x01121F72 0x0000001E
MS技術Lv30
_C0 MS Gijutsu
_L 0x01121F73 0x0000001E
MA技術Lv30
_C0 MA Gijutsu
_L 0x01121F74 0x0000001E
敵性技術Lv30
_C0 Tekisei Gijutsu
_L 0x01121F75 0x0000001E

_C0 Oma-ke & V-Easy
_L 0x11137F10 0x0000FFFF
_L 0x01137F12 0x00000001
_L 0x01138AE5 0x00000001

_C0 2P Player
_L 0x01121EE0 0x0000000p
_C0 3P Player
_L 0x01121EE1 0x0000000p

_C0 Seisan California
_L 0x8112DD66 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan NewYork
_L 0x8112DD7E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Jaburo
_L 0x8112DD96 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Hawaii
_L 0x8112DDAE 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Torinton
_L 0x8112DDC6 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Pekin
_L 0x8112DDDE 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Madorasu
_L 0x8112DDF6 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Odessa
_L 0x8112DE0E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Berufaust
_L 0x8112DE26 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Kilimanjaro
_L 0x8112DE3E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Runa2
_L 0x8112DE56 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Solomon
_L 0x8112DE6E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Abaoaqu
_L 0x8112DE86 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Granada
_L 0x8112DE9E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Side3
_L 0x8112DEB6 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Axis
_L 0x8112DECE 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Grips2
_L 0x8112DEE6 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan a
_L 0x8112DEFE 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan ibaranosono
_L 0x8112DF16 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan side1
_L 0x8112DF2E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Side2
_L 0x8112DF46 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Side4
_L 0x8112DF5E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Side5
_L 0x8112DF76 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Side6
_L 0x8112DF8E 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Thorn Garden
_L 0x8112DF16 0x00080001
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 Seisan Unit Jaburo
_L 0xE1010000 0x1112DD96
_L 0x1112DD86 0x00000xxx

フランクリン・ビダン
_C0 0CF Franklin Bidan
_L 0x1112B452 0x000003E7
ウォン・リー
_C0 0D6 Won Lee
_L 0x1112B5CC 0x000003E7
カラハン
_C0 0F4 Callahan
_L 0x1112BC20 0x000003E7
ニキ
_C0 0F5 Niki
_L 0x1112BC56 0x000003E7

基本ジム
_C0 GM dev. pro.
_L 0x111371BA 0x0000000x
x = 01:新規 05:開始 06:追加投資済 07:開発完了

全開発プラン
※ONのままだと開発不可
_C0 ALL dev. pro.
_L 0x811371BA 0x01330002
_L 0x00000002 0x00000000

敵側がジムを作れなくする
_C0 Production unit all
_L 0x411378EC 0x007B0001
_L 0x01010101 0x00000000
_L 0x11137AD8 0x00000101
_L 0x00137ADA 0x00000001

_C0 Rekoa EXP
999だとSランクにならないから998
_L 0x1112A5FA 0x000003E6

レビル将軍のステータス変更
_C0 魅力20
_L 0x01128892 0x00000014
_C0 指揮20
_L 0x01128893 0x00000014
_C0 耐久20
_L 0x01128894 0x00000014
_C0 格闘20
_L 0x01128895 0x00000014
_C0 射撃20
_L 0x01128896 0x00000014
_C0 反応20
_L 0x01128897 0x00000014
次キャラは+36h
アクシズ
_L 0x1112A69C 0x000003E6
_L 0x1112A6D2 0x000003E6
_L 0x1112A708 0x000003E6
レビル将軍を自軍所属に
_C0 Syozoku Henkou
_L 0x0112888A 0x00000000
未配属
_C0 Mihaizoku
_L 0x0112888B 0x00000000
自軍所属
_C0 Syozoku Henkou
_L 0x0112**** 0x00000000
_C0 Mihaizoku
_L 0x0112**** 0x00000000
※****+1h

_C0 自軍配属
_L 0x0112888A 0x000000xx
xx=
00:自軍 01:敵軍 02:第3軍 FF:未登場

_L 0x0112888B 0x0000000x
x=
0:未配属 1:配属 2:負傷中 4:未登場 5:死亡 6:任務中 7:謹慎中 8:行方不明

階級
_C0 Kaikyu
_L 0x0112888D 0x0000000x
x=
0:一般,1:伍長,2:軍曹,3:曹長,4:少尉,5:中尉,6:大尉,7:少佐,8:中佐,9:大佐,A:少将,B:中将,C:大将

昇格可能
_L 0x0112888E 0x00000064

全パイロット(?)自軍
_C0 ALL PILOT
_L 0x8112888A 0x0106001B
_L 0x10000000 0x00000000

全パイロット自軍 未配属状態
_C0 ALL PILOT MIHAIZOKU
_L 0x8112888B 0x0106001B
_L 0x10000000 0x00000000

全キャラクターのEXP999
※ロード後ランクS
_C0 ALL PILOT EXP
_L 0x811288A8 0x0107001B
_L 0x100003E7 0x00000000

_C0 ALL PILOT
_L 0x8112888A 0x0107001B
_L 0x10000000 0x00000000

_C0 ALL PILOT MIHAIZOKU
_L 0x8112888B 0x0107001B
_L 0x10000000 0x00000000

ジムの耐久
_L 0x1015C7A6 0x00000xxx
次ユニットは+50h

ジムの消費0
_C0 Zim No Shohi 0
_L 0x0015C791 0x00000000

_L 0x101610C6 0x000003E7 ファンファン耐久999
_L 0x10161116 0x000003E7 トリアーエズ耐久999
_L 0x101611B6 0x000003E7 セイバーフィッシュ耐久999
_L 0x10161166 0x000003E7 TINコッド耐久999
_L 0x10161206 0x000003E7 フライマンタ耐久999
_L 0x10161256 0x000003E7 デブロック耐久999
_L 0x101612A6 0x000003E7 ドン・エスカルゴ耐久999
_L 0x101612E6 0x000003E7 デッシュ耐久999
_L 0x10161346 0x000003E7 パブリク耐久999
_L 0x10161396 0x000003E7 ミデア耐久999
_L 0x101613D6 0x000003E7 ミデア改耐久999

全ユニットの消費0
_L 0x8015C791 0x01F40050
_L 0x00000000 0x00000000

全ユニットの編隊数5
_L 0x8015C790 0x01F40050
_L 0x00000005 0x00000000

全ユニットの索敵4
_L 0x8015C78E 0x01F40050
_L 0x00000004 0x00000000

サトウ隊長参戦&魅力以外ALLMAX
_C0 THE Satoh
_L 0x0112BAF4 0x00000000
_L 0x0112BAF5 0x00000000
_L 0x0112BAF7 0x00000007
_L 0x0112BAFD 0x00000014
_L 0x0112BAFE 0x00000014
_L 0x0112BAFF 0x00000014
_L 0x0112BB00 0x00000014
_L 0x0112BB01 0x00000014

_C0 NT Ryu
_L 0x01128B19 0x00000001
_C0 NT Lv? Ryu
_L 0x01128B18 0x00000003

全ユニット物資999
_L 0x8015C7A8 0x01EF0028
_L 0x100003E7 0x00000000

全ユニット移動ALL
_L 0x8015C7AA 0x01EF0028
_L 0x1000FFFF 0x00000000

全ユニット適正ALL
_L 0x8015C7AC 0x01EF0028
_L 0x1000FFFF 0x00000000

資金と資源が無限になった敵軍がテラ量産開始
_C0 Enemy1Money
_L 0x21121FD4 0x0098967F
_C0 Enemy1Resource
_L 0x21121FD8 0x0098967F
_C0 Enemy2Money
_L 0x21122018 0x0098967F
_C0 Enemy2Resource
_L 0x2112201C 0x0098967F

諜報最大
_C0 Tyouhou MAX
_L 0x01121F7E 0x00000064

限界・索敵・運動・消費・耐久・物資・移動・適正の順に最大
_C0 RX78-2 GUNDAM A
_L 0x0015CFFD 0x000000FF
_L 0x0015CFFE 0x00000004
_L 0x0015CFFF 0x000000FF
_L 0x0015D001 0x00000000
_L 0x1015D016 0x000003E7
_L 0x1015D018 0x000003E7
_L 0x1015D01A 0x0000FFFF
_L 0x1015D01C 0x0000FFFF

技術Lv修正
_C0 Zigun Tec All Lv
_L 0x81121F72 0x00040001
_L 0x000000xx 0x00000000
_C0 Enemy1 Tec All Lv
_L 0x81121FB6 0x00040001
_L 0x000000xx 0x00000000
_C0 Enemy2 Tec All Lv
_L 0x81121FFA 0x00040001
_L 0x000000xx 0x00000000
xx=00h(Lv0)~1Eh(Lv30)

全ユニットの移動力15
_L 0x8015C7CC 0x01F40050
_L 0x0000000F 0x00000000

自軍アライメント Law
_L 0x11121FB2 0x000003E7

自軍ユニット変更コード
_C0 Unit Change
_L 0x1112203E 0x00000xxx
次ユニットは+2Ah

2h 搭乗パイロット
4h 駐屯地
1Eh 疲労
1Fh 士気
20h 現在耐久力
24h 現在物資

0~99Hi-νガンダム
_L 0x8112203E 0x00640015
_L 0x100001EB 0x00000000
100~199Hi-νガンダム/F
_L 0x811230A6 0x00640015
_L 0x100001EC 0x00000000

0~199駐屯地変更
_L 0x81122042 0x00C8002A
_L 0x000000xx 0x00000000

_C0 Enemy1 Unit No0 Change
_L 0x1112410E 0x00000xxx

_C0 Jigun Hirou0
_L 0x8112205C 0x00C80015
_L 0x10000000 0x00000000

_C0 Jigun Siki100
_L 0x8112205D 0x00C80015
_L 0x10000064 0x00000000

_C0 Jigun Busshi500
_L 0x81122062 0x00C80015
_L 0x100001F4 0x00000000

_C0 Player
_L 0x01121F71 0x0000000x
_C0 Enemy1
_L 0x01121FB5 0x0000000x
_C0 Enemy2
_L 0x01121FF9 0x0000000x
x=
0:連邦 01:ジオン公国 02:ティターンズ(ジャミ) 03:ティターンズ(シロ) 04:正統ジオン 05:新生ジオン
06:ネオジオン 07:エゥーゴ 08:アクシズ 09:デラーズフリート 0A:エゥーゴ 0B:グレミー軍 0C:ネオジオン
0D:総資金 0E:/ 0F:(フリーズ)

ティターンズパイロットだけ経験値999
_C0 TITANS PILOT EXP
_L 0x81128E90 0x00030036
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x8112914E 0x00030036
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x8112A07E 0x00070036
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x1112A3DE 0x000003E7
_L 0x1112A5FA 0x000003E7
_L 0x8112B200 0x000D001B
_L 0x100003E7 0x00000000

グラナダ
_C0 Seisan Unit Granada
_L 0xE1010000 0x1112DE9E
_L 0x1112DE8E 0x00000xxx

サイド3
_C0 Seisan Unit Side3
_L 0xE1010000 0x1112DEB6
_L 0x1112DEA6 0x00000xxx

アクシズ
_C0 Seisan Unit Axis
_L 0xE1010000 0x1112DECE
_L 0x1112DEBE 0x00000xxx

グリプス2
_C0 Seisan Unit Grips2
_L 0xE1010000 0x1112DEE6
_L 0x1112DED6 0x00000xxx

敵軍全部ナイチンゲールw
_L 0x8112410E 0x00C80015
_L 0x100001ED 0x00000000

敵軍全部ドップ
_L 0x8112410E 0x00C80015
_L 0x100000F5 0x00000000

敵軍全部動く的(HLV
_L 0x8112410E 0x00C80015
_L 0x10000123 0x00000000

0x0112DFA6 収入
0x0112DFA8 生産
0x0112DFAC 勢力(00:自軍 01:敵1 02:敵2 03:(選ぶとフリーズ) FF:空白)
以降+72h

1ユニット
_C0 Seisan Unit Jaburo
_L 0x8112DD86 0x00080001
_L 0x10000xxx 0x00000000

L+R同時押しでジャブローにてHi-ν8体生産準備(残り1ターン状態)
_C0 Seisan Unit Jaburo
_L 0xD0000003 0x10000300
_L 0x8112DD86 0x00080001
_L 0x100001EB 0x00000000
_L 0x8112DD96 0x00080001
_L 0x00000001 0x00000000
もしくは
_C0 Seisan Unit Jaburo
_L 0xD0000003 0x30000300
_L 0x8112DD86 0x00080001
_L 0x100001EB 0x00000000
_L 0x8112DD96 0x00080001
_L 0x00000001 0x00000000

アバオアクー
_L 0x0112F346 0x0000000C
サイド1
_L 0x0112F49C 0x00000013
サイド2
_L 0x0112F50E 0x00000014
サイド4
_L 0x0112F5F2 0x00000015
サイド5
_L 0x0112F664 0x00000016
サイド6
_L 0x0112F6D6 0x00000017

フォンブラウン
_L 0x0112F42A 0x00000011
_L 0x01130186 0x000000FF

_C0 All pilot's all parameters 20
_L 0x81128892 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128893 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128894 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128895 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128896 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000
_L 0x81128897 0x0107001B
_L 0x10000014 0x00000000

L+Rで第3軍全部xxエリアに吹っ飛んだ的(HLV
_C0 Enemy2 All HLV
_L 0xD0000003 0x10000300
_L 0x811261DE 0x00C80015
_L 0x10000123 0x00000000
_L 0x811261E2 0x00C8002A
_L 0x000000xx 0x00000000

ガンダム武装Aのメイン武器をHi-νのビームライフルに変更
_L 0x1015D01E 0x000003EA
サブウェポンその1 +2h
サブウェポンその2 +6h
サブウェポンその3 +8h
サブウェポンその4 +Ah
この5つを変更すれば好きな装備を使える
例)
03EA Hi-νビームライフル
03EC Hi-νビームサーベル
03EF フィンファンネル

_C0 Default GM
_L 0x0015C788 0x000000AE フラグ1 突入離脱、広域散布撹乱可能
_L 0x0015C789 0x000000A0 フラグ2 補給、シールド防御可能
_L 0x0015C78D 0x000000FF 限界 255
_L 0x0015C78E 0x00000004 策敵 4(S)
_L 0x0015C78F 0x000000FF 運動 255
_L 0x0015C790 0x00000005 編成機数 5
_L 0x0015C791 0x00000000 消費 0
_L 0x1015C7A6 0x000003E7 耐久 999
_L 0x1015C7A8 0x000003E7 物資 999
_L 0x1015C7AA 0x00008AAA 移動 宇宙と地上をすいすい
_L 0x1015C7AC 0x0000AAAA 適正 どこにでも攻撃?
_L 0x1015C7AE 0x000003EA メイン武装 胚乳ライフル
_L 0x1015C7B0 0x000003EA サブ武装1 胚乳ライフル
_L 0x1015C7B2 0x000003EA サブ武装2 胚乳ライフル
_L 0x1015C7B4 0x000003EA サブ武装3 胚乳ライフル
_L 0x1015C7B6 0x000003EA サブ武装4 胚乳ライフル
_L 0x0015C7CC 0x0000000F 移動 15

移動と適正
01:陸弱 02:陸強 04:砂弱 08:砂強
10:山弱 20:山強 40:森弱 80:森強
100:寒弱 200:寒強 400:水弱 800:水強
1000:空弱 2000:空強 4000:宇弱 8000:宇強

フラグ1
01:被搭載可能 02:制圧可能 04:打上可能 08:突入可能
10:散布可能 20:広域散布可能 40:武装変更可能(搭載時)  80:攪乱膜可能

フラグ2
01:分離可能 02:合体可能 04:変形可能 08:武装変更可能(特殊コマンド)
10:砲撃可能 20:補給可能 40:被補給可能  80:シールド装備

フラグ3
01:Iフィールド 02:GM強化計画対象 04:MC強化対象 08:EXAM搭載
10:サイコミュ搭載 20:脱出機構装備 40:専用機  80:-

水中G
_L 0x1015C7AE 0x0000001A

_C0 ALL_kaihatu_1
_L 0x811371BA 0x01330002
_L 0x00000005 0x00000000
_L 0x811371BB 0x01330002
_L 0x00000001 0x00000000

_C0 GANTANK2
_L 0x0015CDCD 0x000000FF
_L 0x0015CDCE 0x00000004
_L 0x0015CDCF 0x000000FF
_L 0x0015CDD1 0x00000000
_L 0x1015CDEA 0x00008AAA
_L 0x1015CDEE 0x00000079
_L 0x1015CDF0 0x00000106
_L 0x1015CDF2 0x0000030D
_L 0x1015CDF4 0x00000321
_L 0x1015CDF6 0x000000A1
_L 0x1015CE0C 0x0000000F

1ターンに何度でも移動とか可能。
_C0 Jigun Unit Mugen Koudou
_L 0x81122058 0x00C8002A
_L 0x00000000 0x00000000

勢力色変更 00h:青,01h:赤,02h:緑
自軍:1121EDC
敵軍1:1121EDD
敵軍2:1121EDE


エリア存在フラグ 00h:無し,01h:有り
サイド7:1138984
アクシズ:1138985
グリプス2:1138986
ラビアンローズ:1138987
イバラノソノ:1138988

1138995:ア・バオア・クー
1138998:アクシズ
1138999:グリプス2
113899A:ラビアンローズ
113899B:茨の園
113899C:サイド1
113899D:サイド2
113899E:サイド4
113899F:サイド5

_C0 Pilot Boarding limit release
_L 0x811288A0 0x01060036
_L 0x0000001F 0x00000000

_C0 okanemoti_jaburo
_L 0x1112E336 0x00002710
_L 0x1112E338 0x00002710
_L 0x1112E33C 0x00000000
_C0 okanemoti_Kilimanjaro
_L 0x1112F1E8 0x00002710
_L 0x1112F1EA 0x00002710
_L 0x1112F1EE 0x00000000
_C0 okanemoti_runa2
_L 0x1112F25A 0x00002710
_L 0x1112F25C 0x00002710
_L 0x1112F260 0x00000000
_C0 okanemoti_Solomon
_L 0x1112F2CC 0x00002710
_L 0x1112F2CE 0x00002710
_L 0x1112F2D2 0x00000000
_C0 okanemoti_Abaoaqu
_L 0x1112F33E 0x00002710
_L 0x1112F340 0x00002710
_L 0x1112F344 0x00000000
_C0 okanemoti_Granada
_L 0x1112F3B0 0x00002710
_L 0x1112F3B2 0x00002710
_L 0x1112F3B6 0x00000000
_C0 okanemoti_fuonbrawn
_L 0x1112F422 0x00002710
_L 0x1112F424 0x00002710
_L 0x1112F428 0x00000000
_C0 okanemoti_side1
_L 0x1112F494 0x00002710
_L 0x1112F496 0x00002710
_L 0x1112F49A 0x00000000
_C0 okanemoti_side2
_L 0x1112F506 0x00002710
_L 0x1112F508 0x00002710
_L 0x1112F50C 0x00000000
_C0 okanemoti_side3
_L 0x1112F578 0x00002710
_L 0x1112F57A 0x00002710
_L 0x1112F57E 0x00000000
_C0 okanemoti_side4
_L 0x1112F5EA 0x00002710
_L 0x1112F5EC 0x00002710
_L 0x1112F5F0 0x00000000
_C0 okanemoti_side5
_L 0x1112F65C 0x00002710
_L 0x1112F65E 0x00002710
_L 0x1112F662 0x00000000
_C0 okanemoti_side6
_L 0x1112F6CE 0x00002710
_L 0x1112F6D0 0x00002710
_L 0x1112F6D4 0x00000000
_C0 okanemoti_side7
_L 0x1112F740 0x00002710
_L 0x1112F742 0x00002710
_L 0x1112F746 0x00000000

_C0 okanemoti_axis
_L 0x1113009A 0x00002710
_L 0x1113009C 0x00002710
_L 0x111300A0 0x00000000
_C0 okanemoti_grips2
_L 0x1113010C 0x00002710
_L 0x1113010E 0x00002710
_L 0x11130112 0x00000000
_C0 okanemoti_rabianrose
_L 0x1113017E 0x00002710
_L 0x11130180 0x00002710
_L 0x11130184 0x00000000
_C0 okanemoti_ibaranosono
_L 0x111301F0 0x00002710
_L 0x111301F2 0x00002710
_L 0x111301F6 0x00000000

Hi-νビームライフルの攻撃力変更
_L0x0015C5C2 0x000000xx

_L0x101567D0 0x0000xxxx GM ビームスプレーガン攻撃適正
_L0x001567D2 0x000000xx GM ビームスプレーガン攻撃力
_L0x001567D3 0x000000xx GM ビームスプレーガン攻撃回数
_L0x001567D4 0x000000xx GM ビームスプレーガン命中率
_L0x001567D5 0x000000xx GM ビームスプレーガン射程(短)
_L0x001567D6 0x000000xx GM ビームスプレーガン射程(長)
次の武器のアドレスは+18h

_C0 Enemy1 Deku
_L 0x81124132 0x00C80015
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 Enemy2 Deku
_L 0x81126202 0x00C80015
_L 0x10000000 0x00000000

_C0 GM car
_L 0x0015C78C 0x00000002

00:MS 01:MA 02:車両 03:航空 04:航宙 05:艦船

_C0 Battleship GM
_L 0x0015C78C 0x00000005
_L 0x0015C7CD 0x00000005
_C0 California
_L 0x01138989 0x00000001
_C0 NewYork
_L 0x0113898A 0x00000001
_C0 Jaburo
_L 0x0113898B 0x00000001
_C0 Hawaii
_L 0x0113898C 0x00000001
_C0 Torrington
_L 0x0113898D 0x00000001
_C0 Beijing
_L 0x0113898E 0x00000001
_C0 Madras
_L 0x0113898F 0x00000001
_C0 Odessa
_L 0x01138990 0x00000001
_C0 Belfast
_L 0x01138991 0x00000001
_C0 KilimaNjaro
_L 0x01138992 0x00000001
_C0 Luna2
_L 0x01138993 0x00000001
_C0 Solomon
_L 0x01138994 0x00000001
_C0 A BAOA QU
_L 0x0112F346 0x0000000C
_L 0x01138995 0x00000001
_C0 Granada
_L 0x01138996 0x00000001
_C0 SIDE3
_L 0x01138997 0x00000001
_C0 Axis
_L 0x01138985 0x00000001
_L 0x01138998 0x00000001
_C0 Gryps2
_L 0x01138986 0x00000001
_L 0x01138999 0x00000001
_C0 La Vie en rose
_L 0x01138987 0x00000001
_L 0x0113899A 0x00000001
_C0 Thorn Garden
_L 0x01138988 0x00000001
_L 0x0113899B 0x00000001
_C0 SIDE1
_L 0x0112F49C 0x00000013
_L 0x0113899C 0x00000001
_C0 SIDE2
_L 0x0112F50E 0x00000014
_L 0x0113899D 0x00000001
_C0 SIDE4
_L 0x0112F5F2 0x00000015
_L 0x0113899E 0x00000001
_C0 SIDE5
_L 0x0112F664 0x00000016
_L 0x0113899F 0x00000001
_C0 SIDE6
_L 0x0112F6D6 0x00000017
_L 0x011389A0 0x00000001

開発プラン
アドレス     名称
11371BA ジム
11371BC ジム寒冷地仕様
11371BE ジム・コマンド(地上戦仕様)
11371C0 ジム・コマンド(宇宙戦仕様)
11371C2 ジム改
11371C4 パワード・ジム
11371C6 ジム・カスタム
11371C8 ジム・クゥエル
11371CA ジムⅡ
11371CC ジムⅡ
11371CE ネモ
11371D0 ジムライトアーマー
11371D2 ジムスナイパーカスタム
11371D4 ジムスナイパーⅡ
11371D6 ジムキャノン
11371D8 ジム・キャノンⅡ
11371DA アクアジム
11371DC 水中型ガンダム
11371DE ガンタンク
11371E0 量産型ガンタンク
11371E2 ガンタンクⅡ
11371E4 ガンキャノン
11371E6 ガンキャノン重装型
11371E8 ガンキャノンⅡ
11371EA ガンキャノン量産型
11371EC プロトタイプガンダム
11371EE ガンダム
11371F0 G-3ガンダム
11371F2 ガンダム(ティターンズ仕様)
11371F4 ガンダム(キャスバル専用)
11371F6 ガンダムNT1”アレックス”
11371F8 ガンダムNT1・FA
11371FA フルアーマーガンダム
11371FC ヘビーガンダム
11371FE バストライナー
1137200 陸戦型ジム
1137202 陸戦型ガンダム
1137204 陸戦型ガンダム(ロングライフル追加)
1137206 ガンタムEz-8
1137208 ガンダム・ピクシー
113720A ブルーディスティニー1号機
113720C ブルーディスティニー2号機
113720E BD2号機(ニムバス専用)
1137210 ブルーディスティニー3号機
1137212 ガンダム試作1号機・ゼフィランサス
1137214 ガンダム試作1号機・フルバーニアン
1137216 ガンダム試作2号機・サイサリス
1137218 ガンダム試作3号機・デンドロビウム
113721A ガンダム試作3号機・ステイメン
113721C ガンダム試作4号機・ガーベラ
113721E ガーベラ・テトラ
1137220 ガーベラ・テトラ改
1137222 ガンダムMK-Ⅱ(ティターンズ)
1137224 ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ)
1137226 リック・ディアス
1137228 百式
113722A Zガンダム
113722C サイコガンダム
113722E アッシマー
1137230 ギャプラン
1137232 バウンド・ドック
1137234 ガブスレイ
1137236 ハンブラビ
1137238 メッサーラ
113723A ジ・O
113723C ザク
113723E ザクⅡ初期型
1137240 ザクⅡ初期型(核バズーカ追加)
1137242 ザクⅡ
1137244 ザクⅡ(スキウレ追加)
1137246 ザクⅡ陸戦型
1137248 ザクⅡ陸戦型(マゼラトップ砲追加)
113724A ザクⅡ指揮官用
113724C ザクⅡ(後期生産型)
113724E ザク改
1137250 ハイザック(ティターンズ・ジオン)
1137252 ハイザック(連邦軍)
1137254 ハイザック・カスタム(ティターンズ・ジオン)
1137256 ハイザック・カスタム(連邦軍)
1137258 マラサイ
113725A ザク・デザートタイプ
113725C ザク・キャノン
113725E ザク・マリンタイプ
1137260 ザク強行偵察型
1137262 ザクタンク
1137264 高機動型ザク
1137266 高機動型ザク改良型
1137268 高機動型ザク後期型
113726A 宇宙用高機動試験型ザク
113726C サイコミュ試験用ザク
113726E サイコミュ高機動試験用ザク
1137270 グフ(先行量産型)
1137272 グフ量産型
1137274 グフ改良型
1137276 グフ重装型
1137278 グフ飛行試験型
113727A イフリート
113727C イフリート改
113727E ドム
1137280 ドム・トローペン
1137282 ドワッジ
1137284 ドワッジ改
1137286 リック・ドム
1137288 リック・ドムⅡ
113728A ペズン・ドワッジ
113728C アクト・ザク
113728E ギガン
1137290 ガッシャ
1137292 ゲルググ(初期生産型)
1137294 ゲルググ(量産型)
1137296 高機動型ゲルググ
1137298 ゲルググキャノン
113729A ゲルググM
113729C ゲルググM指揮官用
113729E ゲルググJ
11372A0 リゲルグ
11372A2 ギャン
11372A4 ギャン(量産型)
11372A6 高機動型ギャン
11372A8 ギャンキャノン
11372AA ザメル
11372AC ガルバルディα
11372AE ガルバルディβ
11372B0 ケンプファー
11372B2 ドラッツェ
11372B4 ジオング
11372B6 ジオング(完成機)
11372B8 ノイエ・ジール
11372BA ノイエ・ジールⅡ
11372BC ガザC
11372BE キュベレイ
11372C0 ゴッグ
11372C2 ハイゴッグ
11372C4 アッガイ
11372C6 アッグガイ
11372C8 ジュアッグ
11372CA アッグ
11372CC ズゴック
11372CE ズゴック(指揮官用)
11372D0 ズゴックE
11372D2 ゾゴック
11372D4 ゾック
11372D6 アッザム
11372D8 ザクレロ
11372DA ビグロ
11372DC ヴァル・ヴァロ
11372DE グラブロ
11372E0 ビグ・ザム
11372E2 ビグ・ザム(ザビ家仕様)
11372E4 ブラウ・ブロ
11372E6 エルメス
11372E8 アプサラス
11372EA アプサラスⅡ
11372EC アプサラスⅢ
11372EE ライノサラス
11372F0 先行量産型ボール
11372F2 ボール
11372F4 61式戦車
11372F6 ホバートラック
11372F8 ビックトレー
11372FA マゼラアタック
11372FC ギャロップ
11372FE ダブデ
1137300 コアファイター
1137302 コアブースター
1137304 Gファイター
1137306 Gディフェンサー
1137308 ファンファン
113730A トリアーエズ
113730C TINコッド
113730E セイバーフィッシュ
1137310 フライマンタ
1137312 デプロッグ
1137314 ドン・エスカルゴ
1137316 デッシュ
1137318 パブリク
113731A ミデア
113731C ミデア改
113731E ドップ
1137320 ドダイ
1137322 ルッグン
1137324 ガトル
1137326 ジッコ
1137328 ガウ
113732A ファットアンクル
113732C コロンブス
113732E コロンブス改
1137330 サラミス
1137332 サラミス(後期生産型)
1137334 サラミス改
1137336 マゼラン
1137338 マゼラン(後期生産型)
113733A マゼラン改
113733C ペガサス
113733E ホワイトベース
1137340 グレイファントム
1137342 アルビオン
1137344 バーミンガム
1137346 パプア
1137348 ムサイ
113734A ファルメル
113734C ムサイ後期型
113734E ムサイ最終型
1137350 ザンジバル
1137352 ザンジバル改良型
1137354 チベ
1137356 ティベ
1137358 グワジン
113735A グワンザン
113735C ドロス
113735E U型潜水艦
1137360 M型潜水艦
1137362 ユーコン
1137364 マッドアングラー
1137366 HLV
1137368 百式(メガバズーカランチャー追加)
113736A ガンダムMK-Ⅱ(試作0号機)
113736C 陸戦用ジム
113736E デザート・ジム
1137370 ジム・ストライカー
1137372 コアブースターⅡ
1137374 プロトタイプドム
1137376 ドム・トロピカルテストタイプ
1137378 ザクフリッパー
113737A プロトタイプグフ
113737C ドム・キャノン
113737E ヒルドルブ
1137380 ヅダ
1137382 ヅダ指揮官機
1137384 ゼーゴック
1137386 オッゴ
1137388 ビグ・ラング
113738A バイアラン
113738C パラス・アテネ
113738E サイコガンダムMK-Ⅱ
1137390 バーザム
1137392 ボリノーク・サマーン
1137394 Zガンダム(ハイパーメガランチャー追加)
1137396 メタス
1137398 ディジェ
113739A ZZガンダム
113739C コアファイター
113739E フルアーマーZZガンダム
11373A0 ジムⅢ
11373A2 ガザC
11373A4 ガザD
11373A6 ガザD(グレミー軍)
11373A8 シュツルム・ディアス
11373AA シュツルム・ディアス(グレミー軍)
11373AC ガ・ゾウム
11373AE ガ・ゾウム(グレミー軍)
11373B0 ズサ
11373B2 ズサ(グレミー軍)
11373B4 ガルスJ
11373B6 ガルスJ(グレミー軍)
11373B8 ザクⅢ
11373BA ザクⅢ改
11373BC ドライセン
11373BE ドライセン(グレミー軍)
11373C0 R・ジャジャ
11373C2 R・ジャジャ(グレミー軍)
11373C4 バウ
11373C6 量産型バウ
11373C8 量産型バウ(グレミー軍)
11373CA 量産型キュベレイ
11373CC ハンマ・ハンマ
11373CD ハンマ・ハンマ(グレミー軍)
11373D0 ドーベン・ウルフ
11373D2 ゲーマルク
11373D4 クイン・マンサ
11373D6 ガズアル
11373D8 ガズエル
11373DA カプール
11373DC ジャムル・フィン
11373DE ザク・マリナー
11373E0 アイザック
11373E2 ジェガン
11373E4 リ・ガズィ(BW形態)
11373E6 νガンダム
11373E8 νガンダム・フィンファンネル
11373EA ヤクト・ドーガ
11373EC ギラ・ドーガ
11373EE ギラ・ドーガ指揮官機
11373F0 サザビー
11373F2 α・アジール
11373F4 ヨーツンヘイム
11373F6 アレキサンドリア
11373F8 ドゴス・ギア
11373FA ガルダ
11373FC ジュピトリス
11373FE アーガマ
1137400 ラーディッシュ
1137402 ネェル・アーガマ
1137404 グワダン
1137406 エンドラ
1137408 サダラーン
113740A ラー・カイラム
113740C レウルーラ
113740E メガ・ライダー
1137410 ギャン・M
1137412 ギャン・M指揮官用
1137414 ギャン・クリーガー
1137416 ディザート・ザク
1137418 ジム指揮官機
113741A リック・ディアス(後期生産型)
113741C Hi-νガンダム
113741E ナイチンゲール

キャラクターリスト
**** キャラクター
888A レビル
88C0 ティアンム
88F6 エルラン
892C エルラン
8962 ゴップ
8998 ジダン・ニッカード
89CE パオロ・カシアス
8A04 ワッケイン
8A3A リード
8A70 ブライト・ノア
8AA6 ブライト・ノア
8ADC リュウ・ホセイ
8B12 リュウ・ホセイ
8B48 アムロ・レイ
8B7E アムロ・レイ
8BB4 カイ・シデン
8BEA カイ・シデン
8C20 ハヤト・コバヤシ
8C56 ハヤト・コバヤシ
8C8C セイラ・マス
8CC2 セイラ・マス
8CF8 ミライ・ヤシマ
8D2E フラウ・ボゥ
8D64 スレッガー・ロウ
8D9A スレッガー・ロウ
8DD0 マチルダ・アジャン
8E06 ウッディ・マルデン
8E3C ジャミトフ・ハイマン
8E72 ジャミトフ・ハイマン
8EA8 バスク・オム
8EDE バスク・オム
8F14 ジャマイカン・ダニンガン
8F4A ジャマイカン・ダニンガン
8F80 ブレックス・フォーラ
8FB6 ブレックス・フォーラ
8FEC クリスチーナ・マッケンジー
9022 グリーン・ワイアット
9058 ジョン・コーウェン
908E エイパー・シナプス
90C4 サウス・バニング
90FA ベルナルド・モンシア
9130 ベルナルド・モンシア
9166 アルファ・A・ベイト
919C アルファ・A・ベイト
91D2 チャップ・アデル
9208 チャップ・アデル
923E コウ・ウラキ
9274 シロー・アマダ
92AA テリー・サンダースJr.
92E0 カレン・ジョシュワ
9316 ユウ・カジマ
934C フィリップ・フューズ
9382 サマナ・フュリス
93B8 プロト・ゼロ(ゼロ・ムラサメ)
93EE ギレン・ザビ
9424 ドズル・ザビ
945A キシリア・ザビ
9490 キシリア・ザビ
94C6 ガルマ・ザビ
94FC ガルマ・ザビ
9532 コンスコン
9568 トワニング
959E バロム
95D4 マ・クベ
960A シャア・アズナブル
9640 ララァ・スン
9676 シャリア・ブル
96AC ドレン
96E2 デニム
9718 ジーン
974E スレンダー
9784 ランバ・ラル
97BA クラウレ・ハモン
97F0 クランプ
9826 アコース
985C コズン・グラハム
9892 ガイア
98C8 オルテガ
98FE マッシュ
9934 ガデム
996A フラナガン・ブーン
99A0 トクワン
99D6 デミトリー
9A0C シムス
9A42 アカハナ
9A78 ククルス・ドアン
9AAE デザート・ロンメル
9AE4 シュタイナー・ハーディー
9B1A バーナード・ワイズマン
9B50 ミハイル・カミンスキー
9B86 ノイエン・ビッター
9BBC エギーユ・デラーズ
9BF2 シーマ・ガラハウ
9C28 アナベル・ガトー
9C5E アナベル・ガトー
9C94 ケリィ・レズナー
9CCA ケリィ・レズナー
9D00 ジョニー・ライデン
9D36 シン・マツナガ
9D6C ギニアス・サハリン
9DA2 アイナ・サハリン
9DD8 ノリス・パッカード
9E0E ニムバス・シュターゼン
9E44 マリオン・ウェルチ
9E7A クスコ・アル
9EB0 キャスバル・ダイクン
9EE6 ガブリエル・ラミレス・ガルシア
9F1C チャック・キース
9F52 カリウス
9F88 ビリィ・グラードル
9FBE ドライゼ
9FF4 ユーリー・ハスラー
A02A パプテマス・シロッコ
A060 パプテマス・シロッコ
A096 ヤザン・ゲーブル
A0CC ヤザン・ゲーブル
A102 ジェリド・メサ
A138 ジェリド・メサ
A16E カクリコン・カクーラー
A1A4 カクリコン・カクーラー
A1DA マウアー・ファラオ
A210 マウアー・ファラオ
A246 フォウ・ムラサメ
A27C フォウ・ムラサメ
A2B2 ロザミア・バダム
A2E8 ロザミア・バダム
A31E ブラン・ブルターク
A354 ライラ・ミラ・ライラ
A38A エマ・シーン
A3C0 エマ・シーン
A3F6 エマ・シーン
A42C クワトロ・バジーナ
A462 アポリー
A498 アポリー
A4CE ロベルト
A504 ロベルト
A53A ヘンケン・ベッケナー
A570 ヘンケン・ベッケナー
A5A6 レコア・ロンド
A5DC レコア・ロンド
A612 カミーユ・ビダン
A648 ファ・ユイリィ
A67E ハマーン・カーン
A6B4 マシュマー・セロ
A6EA キャラ・スーン
A720 グレミー・トト
A756 ラカン・ダカラン
A78C マスター・P・レイヤー
A7C2 レオン・リーフェイ
A7F8 マクシミリアン・バーガー
A82E ヴィッシュ・ドナヒュー
A864 レイラ・レイモンド(強化人間-001)
A89A 強化人間-002
A8D0 強化人間-003
A906 強化人間-004
A93C アントニオ・カラス
A972 ジョブ・ジョン
A9A8 イーサン・ライヤー
A9DE コジマ
AA14 エレドア・マシス
AA4A ミケル・ニノリッチ
AA80 ジーン・コリニー
AAB6 ナカッハ・ナカト
AAEC ラコック
AB22 マリガン
AB58 ユーリ・ケラーネ
AB8E キリング
ABC4 アンディ・ストロース
ABFA アダムスキー
AC30 デトローフ・コッセル
AC66 クルト
AC9C ジャック・ベアード
ACD2 アダム・スティングレイ
AD08 ディック・アレン
AD3E ラバン・カークス
AD74 ダロタ
ADAA マサド
ADE0 トップ
AE16 デル
AE4C アス
AE82 ボーン・アブスト
AEB8 バリー
AEEE ルネン
AF24 フォン・ヘルシング
AF5A ウォルフガング・ヴァール
AF90 ゲイリー
AFC6 ハマーン・カーン
AFFC ライラ・ミラ・ライラ
B032 フェデリコ・ツァリアーノ
B068 オリヴァー・マイ
B09E モニク・キャディラック
B0D4 ヴェルナー・ホルバイン
B10A デメジエール・ソンネン
B140 ジャン・リュック・デュバル
B176 マット・ヒーリィ
B1AC ケン・ビーダーシュタット
B1E2 ガディ・キンゼー
B218 ゲーツ・キャパ
B24E ダンケル・クーパー
B284 ラムサス・ハサ
B2BA アドル・ゼノ
B2F0 ハイファン
B326 サラ・ザビアロフ
B35C シドレ
B392 ベン・ウッダー
B3C8 チャン・ヤー
B3FE テッド・アヤチ
B434 フランクリン・ビダン
B46A マトッシュ
B4A0 カツ・コバヤシ
B4D6 マニティ
B50C ベルトーチカ・イルマ
B542 アストナージ・メドッソ
B578 メズーン・メックス
B5AE ウォン・リー
B5E4 ジュドー・アーシタ
B61A ルー・ルカ
B650 ビーチャ・オーレグ
B686 エル・ビアンノ
B6BC イーノ・アッバーブ
B6F2 モンド・アガケ
B728 エマリー・オンス
B75E メッチャー・ムチャ
B794 ミリィ・チルダー
B7CA マシュマー・セロ
B800 キャラ・スーン
B836 グレミー・トト
B86C ゴットン・ゴー
B8A2 イリア・パゾム
B8D8 パンパ・リダ
B90E ビアン
B944 ワイム
B97A ランス・ギーレン
B9B0 ニー・ギーレン
B9E6 アリアス・モマ
BA1C ダナ・キライ
BA52 デル
BA88 ダニー
BABE デューン
BAF4 サトウ隊長
BB2A オウギュスト・ギダン
BB60 エルピー・プル
BB96 プルツー
BBCC アマサ・ポーラ
BC02 カラハン
BC38 ニキ
BC6E ガデブ・ヤシン
BCA4 ディドー・カルトハ
BCDA エロ・メロエ
BD10 チェーン・アギ
BD46 ケーラ・スゥ
BD7C ハサウェイ・ノア
BDB2 クェス・パラヤ
BDE8 ギュネイ・ガス
BE1E ナナイ・ミゲル
BE54 レズン・シュナイダー
BE8A ライル
BEC0 シャア・アズナブル
BEF6 プルクローン1
BF2C プルクローン2
BF62 プルクローン3
BF98 プルクローン4
BFCE プルクローン5

経験値個別
_C0 000 Revil
_L 0x111288A8 0x000003E7
_C0 001 Tianem
_L 0x111288DE 0x000003E7
_C0 002 Elran[EFGF]
_L 0x11128914 0x000003E7
_C0 003 Elran[Zeon]
_L 0x1112894A 0x000003E7
_C0 004 Gopp
_L 0x11128980 0x000003E7
_C0 005 Gidan Nickerd
_L 0x111289B6 0x000003E7
_C0 006 Paolo Cassius
_L 0x111289EC 0x000003E7
_C0 007 Watkein
_L 0x11128A22 0x000003E7
_C0 008 Reed
_L 0x11128A58 0x000003E7
_C0 009 Bright Noa[EFGF]
_L 0x11128A8E 0x000003E7
_C0 00A Bright Noa[AEUG]
_L 0x11128AC4 0x000003E7
_C0 00B Ryu Hosei[EFGF]
_L 0x11128AFA 0x000003E7
_C0 00C Ryu Hosei[AEUG]
_L 0x11128B30 0x000003E7
_C0 00D Amuro Ray[EFGF]
_L 0x11128B66 0x000003E7
_C0 00E Amuro Ray[AEUG]
_L 0x11128B9C 0x000003E7
_C0 00F Kai Shiden[EFGF]
_L 0x11128BD2 0x000003E7
_C0 010 Kai Shiden[AEUG]
_L 0x11128C08 0x000003E7
_C0 011 Hayato Kobayashi[EFGF]
_L 0x11128C3E 0x000003E7
_C0 012 Hayato Kobayashi[AEUG]
_L 0x11128C74 0x000003E7
_C0 013 Sayla Mass[EFGF]
_L 0x11128CAA 0x000003E7
_C0 014 Sayla Mass[AEUG]
_L 0x11128CE0 0x000003E7
_C0 015 Mirai Yashima
_L 0x11128D16 0x000003E7
_C0 016 Fraw Bow
_L 0x11128D4C 0x000003E7
_C0 017 Sleggar Law[EFGF]
_L 0x11128D82 0x000003E7
_C0 018 Sleggar Law[AEUG]
_L 0x11128DB8 0x000003E7
_C0 019 Matild Ajan
_L 0x11128DEE 0x000003E7
_C0 01A Woody Malden
_L 0x11128E24 0x000003E7
_C0 01B Jamitov Hymem[EFGF]
_L 0x11128E5A 0x000003E7
_C0 01C Jamitov Hymem[Titans]
_L 0x11128E90 0x000003E7
_C0 01D Bask Om[EFGF]
_L 0x11128EC6 0x000003E7
_C0 01E Bask Om[Titans]
_L 0x11128EFC 0x000003E7
_C0 01F Jamaican Daningan[EFGF]
_L 0x11128F32 0x000003E7
_C0 020 Jamaican Daningan[Titans]
_L 0x11128F68 0x000003E7
_C0 021 Blex Forer[EFGF]
_L 0x11128F9E 0x000003E7
_C0 022 Blex Forer[AUEG]
_L 0x11128FD4 0x000003E7
_C0 023 Christina Mackenzie
_L 0x1112900A 0x000003E7
_C0 024 Green Wyatt
_L 0x11129040 0x000003E7
_C0 025 John Kowen
_L 0x11129076 0x000003E7
_C0 026 Eyper Sinapus
_L 0x111290AC 0x000003E7
_C0 027 South Burning
_L 0x111290E2 0x000003E7
_C0 028 Bernard Monsha[EFGF]
_L 0x11129118 0x000003E7
_C0 029 Bernard Monsha[Titans]
_L 0x1112914E 0x000003E7
_C0 02A Alpha A. Bait[EFGF]
_L 0x11129184 0x000003E7
_C0 02B Alpha A. Bait[Titans]
_L 0x111291BA 0x000003E7
_C0 02C Chap Adel[EFGF]
_L 0x111291F0 0x000003E7
_C0 02D Chap Adel[Titans]
_L 0x11129226 0x000003E7
_C0 02E Kou Uraki
_L 0x1112925C 0x000003E7
_C0 02F Shiroh Amada
_L 0x11129292 0x000003E7
_C0 030 Terry Sanders Jr.
_L 0x111292C8 0x000003E7
_C0 031 Karen Joshua
_L 0x111292FE 0x000003E7
_C0 032 YOU Kajima
_L 0x11129334 0x000003E7
_C0 033 Philip Fuse
_L 0x1112936A 0x000003E7
_C0 034 Summona Fulis
_L 0x111293A0 0x000003E7
_C0 035 Proto Zero(Zero Murasame)
_L 0x111293D6 0x000003E7
_C0 036 Gihren Zabi
_L 0x1112940C 0x000003E7
_C0 037 Dozle Zabi
_L 0x11129442 0x000003E7
_C0 038 Kycilia Zabi
_L 0x11129478 0x000003E7
_C0 039 Kycilia Zabi[Legitimacy Zeon]
_L 0x111294AE 0x000003E7
_C0 03A Garma Zabi
_L 0x111294E4 0x000003E7
_C0 03B Garma Zabi[New Zeon]
_L 0x1112951A 0x000003E7
_C0 03C Conscon
_L 0x11129550 0x000003E7
_C0 03D Twaning
_L 0x11129586 0x000003E7
_C0 03E Barom
_L 0x111295BC 0x000003E7
_C0 03F M'quve
_L 0x111295F2 0x000003E7
_C0 040 Char Aznable
_L 0x11129628 0x000003E7
_C0 041 Lalah Sune
_L 0x1112965E 0x000003E7
_C0 042 Challia Bull
_L 0x11129694 0x000003E7
_C0 043 Dren
_L 0x111296CA 0x000003E7
_C0 044 Denim
_L 0x11129700 0x000003E7
_C0 045 Jine
_L 0x11129736 0x000003E7
_C0 046 Slender
_L 0x1112976C 0x000003E7
_C0 047 Ramba Ral
_L 0x111297A2 0x000003E7
_C0 048 Clawle Hamon
_L 0x111297D8 0x000003E7
_C0 049 Clamp
_L 0x1112980E 0x000003E7
_C0 04A Acous
_L 0x11129844 0x000003E7
_C0 04B Cozun Graham
_L 0x1112987A 0x000003E7
_C0 04C Gaia
_L 0x111298B0 0x000003E7
_C0 04D Ortiga
_L 0x111298E6 0x000003E7
_C0 04E Mush
_L 0x1112991C 0x000003E7
_C0 04F Gadem
_L 0x11129952 0x000003E7
_C0 050 Flannagan Boon
_L 0x11129988 0x000003E7
_C0 051 Tokwan
_L 0x111299BE 0x000003E7
_C0 052 Demitry
_L 0x111299F4 0x000003E7
_C0 053 Simus
_L 0x11129A2A 0x000003E7
_C0 054 Akahana
_L 0x11129A60 0x000003E7
_C0 055 Cucuruz Doan
_L 0x11129A96 0x000003E7
_C0 056 Desert Rommel
_L 0x11129ACC 0x000003E7
_C0 057 Steiner Hardie
_L 0x11129B02 0x000003E7
_C0 058 Bernard Wiseman
_L 0x11129B38 0x000003E7
_C0 059 Mikhail Kaminesky
_L 0x11129B6E 0x000003E7
_C0 05A Neuen Bitter
_L 0x11129BA4 0x000003E7
_C0 05B Aiguille Delaz
_L 0x11129BDA 0x000003E7
_C0 05C Cima Garahau
_L 0x11129C10 0x000003E7
_C0 05D Anavel Gato
_L 0x11129C46 0x000003E7
_C0 05E Anavel Gato[Delaz Fleet]
_L 0x11129C7C 0x000003E7
_C0 05F Kelley Laysner
_L 0x11129CB2 0x000003E7
_C0 060 Kelley Laysner[Delaz Fleet]
_L 0x11129CE8 0x000003E7
_C0 061 Johnny Leiden
_L 0x11129D1E 0x000003E7
_C0 062 Shin Matsunaga
_L 0x11129D54 0x000003E7
_C0 063 Ginius Sahalim
_L 0x11129D8A 0x000003E7
_C0 064 Aina Sahalim
_L 0x11129DC0 0x000003E7
_C0 065 Norris Packard
_L 0x11129DF6 0x000003E7
_C0 066 Nimbus Schterzen
_L 0x11129E2C 0x000003E7
_C0 067 Marion Whelch
_L 0x11129E62 0x000003E7
_C0 068 Qusco Ale
_L 0x11129E98 0x000003E7
_C0 069 Casval Deikun
_L 0x11129ECE 0x000003E7
_C0 06A Gabriel Lamilace Garcia
_L 0x11129F04 0x000003E7
_C0 06B Chack Keith
_L 0x11129F3A 0x000003E7
_C0 06C Karius
_L 0x11129F70 0x000003E7
_C0 06D Bily Glardle
_L 0x11129FA6 0x000003E7
_C0 06E Dorize
_L 0x11129FDC 0x000003E7
_C0 06F Urey Husrer
_L 0x1112A012 0x000003E7
_C0 070 Paptimus Scirocco[EFGF]
_L 0x1112A048 0x000003E7
_C0 071 Paptimus Scirocco[Titans]
_L 0x1112A07E 0x000003E7
_C0 072 Yazan Gable[EFGF]
_L 0x1112A0B4 0x000003E7
_C0 073 Yazan Gable[Titans]
_L 0x1112A0EA 0x000003E7
_C0 074 Jerid Messa[EFGF]
_L 0x1112A120 0x000003E7
_C0 075 Jerid Messa[Titans]
_L 0x1112A156 0x000003E7
_C0 076 Kacricon Cacooler[EFGF]
_L 0x1112A18C 0x000003E7
_C0 077 Kacricon Cacooler[Titans]
_L 0x1112A1C2 0x000003E7
_C0 078 Mouar Pharaoh[EFGF]
_L 0x1112A1F8 0x000003E7
_C0 079 Mouar Pharaoh[Titans]
_L 0x1112A22E 0x000003E7
_C0 07A Four Murasame[EFGF]
_L 0x1112A264 0x000003E7
_C0 07B Four Murasame[Titans]
_L 0x1112A29A 0x000003E7
_C0 07C Rosamia Badam[EFGF]
_L 0x1112A2D0 0x000003E7
_C0 07D Rosamia Badam[Titans]
_L 0x1112A306 0x000003E7
_C0 07E Buran Blutarch
_L 0x1112A33C 0x000003E7
_C0 07F Lila Milla Rira
_L 0x1112A372 0x000003E7
_C0 080 Emma Sheen[EFGF]
_L 0x1112A3A8 0x000003E7
_C0 081 Emma Sheen[Titans]
_L 0x1112A3DE 0x000003E7
_C0 082 Emma Sheen[AEUG]
_L 0x1112A414 0x000003E7
_C0 083 Quattro Vageena
_L 0x1112A44A 0x000003E7
_C0 084 Apolly[Zeon]
_L 0x1112A480 0x000003E7
_C0 085 Apolly[AEUG]
_L 0x1112A4B6 0x000003E7
_C0 086 Robert[Zeon]
_L 0x1112A4EC 0x000003E7
_C0 087 Robert[AEUG]
_L 0x1112A522 0x000003E7
_C0 088 Henken Bekkener[EFGF]
_L 0x1112A558 0x000003E7
_C0 089 Henken Bekkener[AEUG]
_L 0x1112A58E 0x000003E7
_C0 08A Reccoa Londe[AEUG]
_L 0x1112A5C4 0x000003E7
_C0 08B Reccoa Londe[Titans]
_L 0x1112A5FA 0x000003E7
_C0 08C Kamille Bidan
_L 0x1112A630 0x000003E7
_C0 08D Fa Yuiry
_L 0x1112A666 0x000003E7
_C0 08E Haman Karn
_L 0x1112A69C 0x000003E7
_C0 08F Mashymre Cello
_L 0x1112A6D2 0x000003E7
_C0 090 Chara Soon
_L 0x1112A708 0x000003E7
_C0 091 Glemy Toto
_L 0x1112A73E 0x000003E7
_C0 092 Rakan Dahkaran
_L 0x1112A774 0x000003E7
_C0 093 Master P Rayer
_L 0x1112A7AA 0x000003E7
_C0 094 Leung Lee-Fai
_L 0x1112A7E0 0x000003E7
_C0 095 Maximilian Berger
_L 0x1112A816 0x000003E7
_C0 096 Visch Donahue
_L 0x1112A84C 0x000003E7
_C0 097 Leila Raymond(NT-001)
_L 0x1112A882 0x000003E7
_C0 098 NT-002
_L 0x1112A8B8 0x000003E7
_C0 099 NT-003
_L 0x1112A8EE 0x000003E7
_C0 09A NT-004
_L 0x1112A924 0x000003E7
_C0 09B Antonio Callas
_L 0x1112A95A 0x000003E7
_C0 09C Job John
_L 0x1112A990 0x000003E7
_C0 09D Ethan Liar
_L 0x1112A9C6 0x000003E7
_C0 09E Kojima
_L 0x1112A9FC 0x000003E7
_C0 09F Eledore Machis
_L 0x1112AA32 0x000003E7
_C0 0A0 Michel Ninorich
_L 0x1112AA68 0x000003E7
_C0 0A1 Geen Coliny
_L 0x1112AA9E 0x000003E7
_C0 0A2 Nakohha Nakato
_L 0x1112AAD4 0x000003E7
_C0 0A3 Rackoc
_L 0x1112AB0A 0x000003E7
_C0 0A4 Marigan
_L 0x1112AB40 0x000003E7
_C0 0A5 Yuri Kellerne
_L 0x1112AB76 0x000003E7
_C0 0A6 Killing
_L 0x1112ABAC 0x000003E7
_C0 0A7 Andy Strauss
_L 0x1112ABE2 0x000003E7
_C0 0A8 Adamski
_L 0x1112AC18 0x000003E7
_C0 0A9 Deatroaf Kocsel
_L 0x1112AC4E 0x000003E7
_C0 0AA Kult
_L 0x1112AC84 0x000003E7
_C0 0AB Jack Bayerd
_L 0x1112ACBA 0x000003E7
_C0 0AC Adam Stingray
_L 0x1112ACF0 0x000003E7
_C0 0AD Dick Alem
_L 0x1112AD26 0x000003E7
_C0 0AE Raban Karcs
_L 0x1112AD5C 0x000003E7
_C0 0AF Darota
_L 0x1112AD92 0x000003E7
_C0 0B0 Masado
_L 0x1112ADC8 0x000003E7
_C0 0B1 Top
_L 0x1112ADFE 0x000003E7
_C0 0B2 Dell
_L 0x1112AE34 0x000003E7
_C0 0B3 Ash
_L 0x1112AE6A 0x000003E7
_C0 0B4 Von Abst
_L 0x1112AEA0 0x000003E7
_C0 0B5 Barry
_L 0x1112AED6 0x000003E7
_C0 0B6 Lunen
_L 0x1112AF0C 0x000003E7
_C0 0B7 Von Helsing
_L 0x1112AF42 0x000003E7
_C0 0B8 Wolfgung Wall
_L 0x1112AF78 0x000003E7
_C0 0B9 Gaily
_L 0x1112AFAE 0x000003E7
_C0 0BA Haman Karn[ZZ]
_L 0x1112AFE4 0x000003E7
_C0 0BB Lila Milla Rira[Z]
_L 0x1112B01A 0x000003E7
_C0 0BC Federico Tsariano
_L 0x1112B050 0x000003E7
_C0 0BD Oliver May
_L 0x1112B086 0x000003E7
_C0 0BE Monique Cadillac
_L 0x1112B0BC 0x000003E7
_C0 0BF Werner Holbein
_L 0x1112B0F2 0x000003E7
_C0 0C0 Demeziere Sonnen
_L 0x1112B128 0x000003E7
_C0 0C1 Jean Luc Devall
_L 0x1112B15E 0x000003E7
_C0 0C2 Mat Heley
_L 0x1112B194 0x000003E7
_C0 0C3 Ken Bederstadt
_L 0x1112B1CA 0x000003E7
_C0 0C4 Gadi Kinzee
_L 0x1112B200 0x000003E7
_C0 0C5 Gates Capa
_L 0x1112B236 0x000003E7
_C0 0C6 Dungel Cooper
_L 0x1112B26C 0x000003E7
_C0 0C7 Ramsus Hasr
_L 0x1112B2A2 0x000003E7
_C0 0C8 Adol Zeno
_L 0x1112B2D8 0x000003E7
_C0 0C9 Haifan
_L 0x1112B30E 0x000003E7
_C0 0CA Sarah Zabiarov
_L 0x1112B344 0x000003E7
_C0 0CB Sydle
_L 0x1112B37A 0x000003E7
_C0 0CC Ben Wooder
_L 0x1112B3B0 0x000003E7
_C0 0CD Chan Ya
_L 0x1112B3E6 0x000003E7
_C0 0CE Ted Ayachi
_L 0x1112B41C 0x000003E7
_C0 0CF Franklin Bidan
_L 0x1112B452 0x000003E7
_C0 0D0 Matosh
_L 0x1112B488 0x000003E7
_C0 0D1 Katz Kobayashi
_L 0x1112B4BE 0x000003E7
_C0 0D2 Maniti
_L 0x1112B4F4 0x000003E7
_C0 0D3 Beltorchika Irma
_L 0x1112B52A 0x000003E7
_C0 0D4 Astonaige Medoz
_L 0x1112B560 0x000003E7
_C0 0D5 Mezun Mex
_L 0x1112B596 0x000003E7
_C0 0D6 Won Lee
_L 0x1112B5CC 0x000003E7
_C0 0D7 Judau Ashta
_L 0x1112B602 0x000003E7
_C0 0D8 Roux Louka
_L 0x1112B638 0x000003E7
_C0 0D9 Beecha Oleg
_L 0x1112B66E 0x000003E7
_C0 0DA Elle Vianno
_L 0x1112B6A4 0x000003E7
_C0 0DB Iino Abbav
_L 0x1112B6DA 0x000003E7
_C0 0DC Mondo Agake
_L 0x1112B710 0x000003E7
_C0 0DD Emary Ounce
_L 0x1112B746 0x000003E7
_C0 0DE Madchar Mucha
_L 0x1112B77C 0x000003E7
_C0 0DF Milly Childer
_L 0x1112B7B2 0x000003E7
_C0 0E0 Mashymre Cello[Artificial NT]
_L 0x1112B7E8 0x000003E7
_C0 0E1 Chara Soon[Artificial NT]
_L 0x1112B81E 0x000003E7
_C0 0E2 Glemy Toto[Normal Suit]
_L 0x1112B854 0x000003E7
_C0 0E3 Gottn Goh
_L 0x1112B88A 0x000003E7
_C0 0E4 Illia Pazom
_L 0x1112B8C0 0x000003E7
_C0 0E5 Panpa Lida
_L 0x1112B8F6 0x000003E7
_C0 0E6 Beanne
_L 0x1112B92C 0x000003E7
_C0 0E7 Wyme
_L 0x1112B962 0x000003E7
_C0 0E8 Lance Guerin
_L 0x1112B998 0x000003E7
_C0 0E9 Nee Guerin
_L 0x1112B9CE 0x000003E7
_C0 0EA Arius Moma
_L 0x1112BA04 0x000003E7
_C0 0EB Dana Kirai
_L 0x1112BA3A 0x000003E7
_C0 0EC Dell(Axis)
_L 0x1112BA70 0x000003E7
_C0 0ED Danny
_L 0x1112BAA6 0x000003E7
_C0 0EE Dune
_L 0x1112BADC 0x000003E7
_C0 0EF Sato
_L 0x1112BB12 0x000003E7
_C0 0F0 August Guidan
_L 0x1112BB48 0x000003E7
_C0 0F1 Elpeo Ple
_L 0x1112BB7E 0x000003E7
_C0 0F2 Ple Two
_L 0x1112BBB4 0x000003E7
_C0 0F3 Amatha Pola
_L 0x1112BBEA 0x000003E7
_C0 0F4 Callahan
_L 0x1112BC20 0x000003E7
_C0 0F5 Niki
_L 0x1112BC56 0x000003E7
_C0 0F6 Gadeb Jasin
_L 0x1112BC8C 0x000003E7
_C0 0F7 Dido Kaltoha
_L 0x1112BCC2 0x000003E7
_C0 0F8 Elo Emore
_L 0x1112BCF8 0x000003E7
_C0 0F9 Chan Agi
_L 0x1112BD2E 0x000003E7
_C0 0FA Kayra Sue
_L 0x1112BD64 0x000003E7
_C0 0FB Hassaway Noa
_L 0x1112BD9A 0x000003E7
_C0 0FC Quess Paraya
_L 0x1112BDD0 0x000003E7
_C0 0FD Gyunei Guss
_L 0x1112BE06 0x000003E7
_C0 0FE Nanai Migeru
_L 0x1112BE3C 0x000003E7
_C0 0FF Rezun Schneider
_L 0x1112BE72 0x000003E7
_C0 100 Lyle
_L 0x1112BEA8 0x000003E7
_C0 101 Char Aznable[Neo Zeon]
_L 0x1112BEDE 0x000003E7
_C0 102 Ple Clone 1
_L 0x1112BF14 0x000003E7
_C0 103 Ple Clone 2
_L 0x1112BF4A 0x000003E7
_C0 104 Ple Clone 3
_L 0x1112BF80 0x000003E7
_C0 105 Ple Clone 4
_L 0x1112BFB6 0x000003E7
_C0 106 Ple Clone 5
_L 0x1112BFEC 0x000003E7

武装表
000 ビームスプレーガン
001 マシンガン
002 マシンガン
003 ビームガン
004 マシンガン
005 ハイパーバズーカ
006 ジム・ライフル
007 ビームライフル
008 ビームライフル
009 ビームガン
01A C専ガンダムのビームライフル
024 BDシリーズのマシンガン
01C6 グレネードランチャー
01C7 クラッカー
01C8 グレネード
01C9 ビッグガン
01CA ビームホウ
01CB Hミサイルランチャー
01CC ミサイルポッド
01CD パンツァーファウスト
01CE ファンネル
01CF ファンネル
01D0 フォノンメーザー
01D1 プラズマリーダー
01D2 ミサイルランチャー
03EA Hi-νビームライフル
03EC Hi-νビームサーベル
03EF フィンファンネル
スポンサーサイト
コメント:
この記事へのコメント:
コメント:を投稿する
URL:
本文:
パスワード:
非公開コメント: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック:
この記事のトラックバック URL
http://gamecheet.blog.fc2.com/tb.php/15-a5c00182
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック:


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。